Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft.

Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft.

A BÁLINT ANALITIKA Kft üzleti forgalmának nagyobb részét a műszaki ellenőrzéshez kapcsolódó mintavételek, helyszíni mérések, vizsgálatok teszik ki. Szakértői (munkatársai) elmélyült környezetvédelmi, analitikai jogi, műszaki és minőségirányítási szabályozási és szabály-alkalmazási ismeretekkel, és gyakorlattal rendelkeznek.
Tevékenységi területünk: ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszíni- és felszínalatti víz, felszíni víz üledék, csapadékvíz, táp- és kazánvíz, fürdővíz, szennyvíz, szennyvíziszap, talaj, települési- és veszélyes hulladék, munkahelyi- és környezeti levegő, emittált légszennyező anyagok, élelmiszerek, ásványolaj, mintavételére, fizikai-, fizikai-kémiai, kémiai és toxikológiai-hidrobiológiai vizsgálataira, valamint ioncserélő gyanta, felületaktív anyag, illóolaj, tüzelőanyag, textil, fény, műanyag és műtrágya vizsgálatára terjed ki.

2005. évben az akkreditációba bevont tevékenységi területünk része lett az erőművi víz- és olajvizsgálat, a teljes toxikológiai tesztek elvégzése, egyes élelmiszer-analitikai mintavételek és mérések, a munkahelyi megvilágítás mérése, és az emissziós minták vétele.
2006. évben az akkreditációba bevont tevékenységi területünk része lett egyes gyógyszer- és élelmiszerkönyvi vizsgálatok elvégzése.
A foglalkozás-egészségügy területén egyes humánbiológiai minták vételét és analízisét végezzük.
Megbízóink megkeresnek speciális feladatokkal, mint például validálási feladatok elvégzése
A laboratórium a rutin feladatok elvégzése mellett részt vesz - kirendelt szakértőként - felderített illegális hulladéklerakók bevizsgálásában, valamint nagyobb lélekszámot érintő szennyezések felderítésében.


Cégünk a mintavételezés, a helyszíni mérések, a laboratóriumi vizsgálatok és azok eredményeinek értékelése, szaktanácsadás, valamint környezeti kárfelmérés és kármentesítés tekintetében egyedülálló helyet foglal el a hazai és nemzetközi piacon.

Részt veszünk hazai és nemzetközi kárfelmérésben és a károk felszámolásában. Sikeres projekt volt például a hazai vörösiszap-katasztrófa veszélyhelyzetének minimalizálása, a román partokra vontatott hulladékszállító hajóban tárolt veszélyes hulladékok mentesítése.
A szakmai megbízhatóságunk és színvonalunk bizonyítéka néhány olyan kitüntetés, melyet Bálint Mária az elmúlt években kapott. Ezek mindegyike nagy jelentőségű, a hazai környezetvédelem szempontjából kiemelkedő munkát takar

Tevékenységeink területei
Környezetvédelmi minták (vizek, talajok, hulladékok, levegők stb.) mintavétele, helyszíni és laboratóriumi vizsgálatai, szaktanácsadás;
Élelmiszer- és takarmány minták mintavétele, laboratóriumi vizsgálatai, szaktanácsadás;
Gyógyszer-alapanyagok és vegyi anyagok laboratóriumi vizsgálatai, szaktanácsadás;
Különböző fogyasztási cikkek mintavétele, laboratóriumi vizsgálatai, szaktanácsadás;
Szaktanácsadás gyártói technológiák, kárfelmérések, kármentesítések vonatkozásában;
Közép- és felsőfokú oktatásban való részvétel a hallgatók gyakorlati és elméleti képzésével;
Kutatás, módszerfejlesztés;
Jogszabály kiadás és véleményezés;
Szabvány felülvizsgálat.
Ugyanakkor 2017. januári keltezéssel megszereztük a NATO beszállítói címet is teljes tevékenységünkre.


Megye: Budapest
Település: Budapest
Megye: Budapest
Cím: 1116 Budapest, Kondorfa utca 6-8.

Weboldal: www.balintanalitika.hu
hu-hu.facebook.com/orvosdiagnosztika

Email: orvosdiagnosztika@balintanalitika.hu,

titkarsag@balintanalitika.hu

Telefon: +36-1-206-0732 +36 1-205-3044 +36-20-451-7292
Fax: +36-1-382-6137 +36-1-229-2307

Képek